Steinkurs i Gulen

2. årsstudentane på BAS har steinkurs på Flolid i september 2015 - Start av steinbyggjarskule i Gulen, Vestlandet. Målet er å byggje ein steinvegg i 1:1 på Flolid - den fyrste steinveggen som levegg, og visningsvegg i terrenget/landskapet.

Allmøte / Great Assembly at BAS 1. October at 12:15

12.00 you can by lunch from the 1st class in the cantina. 12.15 Meeting starts in large auditorium Info about SOBAS Election for The school Board, Election Comittee for the School Board, Complaint committee, Velferdstinget, Læringsmiljøutvalget, Norske arkitekters landsforbund, Bergen Arkitektforening, Study Quality Assurance committee.

EXHIBITION OPENING YTRE ARNA FORM(S) FRIDAY 25TH SEPTEMBER 2015 at 1600 hrs, ON 5TH FLOOR

WORK(S) ON DISPLAY FROM THE URBAN ARCHITECTURAL REPRESENTATION COURSE FOR THE 3RD YEAR STUDIES INCLUDING VENICE STUDY TOUR COURSE WORKS, EXTENSIVE STUDY RESULTS AND WORK–IN-PROGRESS UNDERSTANDING AND REPRESENTING URBAN SITUATIONS VIA OPEN_MINDED, POETIC_ARTISTIC, OPEN_FORM VIEWS FROM YTRE ARNA NEAR BERGEN NORWAY // THE FOUR WEEK INTENSIVE AND CONDENSED COURSE WAS LEAD BY PROFESSOR DAV/APP THOMAS WIESNER, BAS TEACHER CHRISTIAN VICTOR PALMER WITH ASSEMENT AND SPARRING FROM ARCH HEDWIG SKJERDINGSTAD.

Guðrún Jóna Arinbjarnardóttir, vinner av ”ECCS European Student Awards for Architectural Design 2015”

Tidligere BAS-student Guðrún Jóna Arinbjarnardóttir var tidligere denne måneden i Istanbul og mottok prisen for «ECCS European Student Awards for Architectural Design». ECCS deler hvert annet år ut «ECCS European Student Awards for Architectural Design». Prisen er ment å oppmuntre arkitektstudenter til å anvende stål som et sentralt element i design av konstruksjoner samt å trekke fram gode prosjekter. «ECCS European Student Award for Architectural Design 2015» tildeles Guðrún Jóna Arinbjarnardóttir for prosjektet «Through the Forest of Columns», Arinbjarnardóttirs masteroppgave ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS).

Sykkelseminar 29. september og 22. oktober 2015

Bergensprogrammet, Sykkelbyen Bergen og Bergen Arkitekthøgskole har inngått et samarbeid for å gi inspirasjon og idéer til hvordan vi kan ta neste steg i å tilrettelegge byen vår for de syklende. Dette har resultert i masterkurset Move på Bergen Arkitekthøgskole og et todagers seminar om planlegging, utvikling og design av infrastruktur for syklister. Les mer om program og påmelding.

En måned under åpen himmel i Solund

BAS har siden oppstarten i 1986 hvert år sendt 1.klasse på en måneds felttur for å erfare det vestnorske kystlandskapet på strandflaten, oppleve kystkulturen og for å få en innføring i den vestnorske byggeskikken med grindbygg og stavkonstruksjoner. De siste 6 årene har BAS hatt Solund som feltområde. Nå inviterer 1. klasse til åpen visning lørdag 12. september i Solund. Les mer og se bilder fra oppholdet.