Les om masterkurset Heterotopia, vår 2016, på BAS i Arkitektnytt nr. 1 2016.

"Mottaksarbeiderne Det er første skoledag etter nyttår, men allerede neste dag skal de ut i felten og møte menneskene som er hovedmålgruppen for semesterkurset Heterotopia; asylsøkere og ansatte ved forskjellige asylmottak på Østlandet, driftere og ansatte ved mottakene og lokalbefolkningen der mottakene ligger. .......Research i felt er grunnleggende for kursets hovedintensjon, å se etter nye typer svar og løsninger på det økende behovet for boliger som kan gi bedre integrering mellom flyktninger, vertssamfunn og lokalbefolkning. Det er også et mål å identifisere løsninger som kan gjøre bosettingen mer berikende og konstruktivt for alle berørte parter"

Open lecture 10. February 13.00-15.00, Art and Architecture Complete

The school library is connected to the database Art and Architecture Complete. Learn more about what can be found in this database and how you can use it. The database can be accessed from your home computer as well. Presentation by Níall McMahon EBSCO’s Training Specialist for the Nordics region.